Датум на одбрана – Звонко Мицов

Датум на одбрана – Звонко Мицов

Јавната одбрана на магистерски  труд од кандидатот Звонко Мицов со наслов:

„ Анализа на процесот на креирање и имплементација на стратегиските документи од безбедноста и одбраната пред и по членството во НАТО“

ќе се одржи на 20.11.2020 година (петок) со почеток во 10:30 часот, онлајн преку електронска платформа.