Датум на одбрана – Дарко Николов

Датум на одбрана – Дарко Николов

Јавната одбрана на специјалистичкиот труд на кандидатот Дарко Николов со наслов:

Раководење со критични настани

ќе се одржи на ден 14.11.2019 година (четврток) со почеток во 13:00 часот на Факултетот за безбедност – Скопје, ул. „1 “ Колонија Идризово бр. 2А – Скопје, во просториите на Библиотеката.

 

ОД ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ