Датум на одбрана – Андреја Атанасовски

Датум на одбрана – Андреја Атанасовски

Јавната одбрана на магистерски труд труд од кандидатот Андреја Атанасовски со наслов:

НР Кина во меѓународниот безбедносен контекст на почетокот на 21-от век“  

 ќе се одржи на 24.07.2020 година (петок) со почеток во 11:00 часот, онлајн преку електронска платформа.

 

ОД ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ