Датум на одбрана – Тони Ангелески

Датум на одбрана – Тони Ангелески

Јавната одбрана на специјалистички труд од кандидатот Тони Ангелески со наслов:

Функционална надлежност и постапување на полициските службеници од криминалистичката полиција при откривање на кривичните дела – тешки кражби во станови“  

ќе се одржи на 02.06.2020 година (вторник) со почеток во 13:00 часот,  на Факултетот за безбедност – Скопје, ул. „1 “ Колонија Идризово бр. 2А – Скопје, во просториите на Библиотеката.

 

ОД ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ