Борче Сребреноски

Борче Сребреноски

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 11.02.2020 година (вторник) со почеток во 10,00 часот, кандидатот Борче Сребреноски,  јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Имплементација на стратегискиот одбранбен преглед на Р.С.Македонија„

Одбраната ќе се одржи во просториите на  Библиотека  на Факултетот за безбедност, ул. „1„ Колонија Идризово бр.2А – Скопје.

 

ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ