Бојана Чамовска

Бојана Чамовска

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 04.12.2020 година (петок) со почеток во 10,30 часот, кандидатот Бојана Чамовска,  јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Факултетот за безбедност – Скопје.