Бојан Ѓорѓиоски

Бојан Ѓорѓиоски

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 04.12.2020 година (петок) со почеток во 09,30 часот, кандидатот Бојан Ѓорѓиоски,  јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Начини на препознавање и справување со корупциските кривични дела„

Одбраната ќе се одржи во просториите на Факултетот за безбедност – Скопје.