Бодовна листа и резултати од втор поправен колоквиум по предметот Методика на истражување на финансиски криминалитет

Бодовна листа и резултати од втор поправен колоквиум по предметот Методика на истражување на финансиски криминалитет

Бодовна листа и резултати од втор поправен колоквиум по предметот Методика на истражување на финансиски криминалитет

Резултати од колоквиум

Бодовна листа