БОДОВИ ОД ПОСЕТА НА ПРЕДАВАЊА ПО ПРЕДМЕТОТ МЕТОДОЛОГИЈА

БОДОВИ ОД ПОСЕТА НА ПРЕДАВАЊА ПО ПРЕДМЕТОТ МЕТОДОЛОГИЈА

Бодови од посета на предвања по предметот „Методологија на истражување на безбедносните појави“ во учебната 2019/20 година.

Листа со бодови