Бодови и резултати од испитот по предметот КРИМИНОЛОГИЈА одржан на 7 февруари 2020 година

Бодови и резултати од испитот по предметот КРИМИНОЛОГИЈА одржан на 7 февруари 2020 година

Бодови и резултати од испитот по предметот КРИМИНОЛОГИЈА одржан на 7 февруари 2020 година

Резултати