Асли Идризова

Асли Идризова

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 26.09.2019 година (четврток) со почеток во 12,00 часот, кандидатот Асли Идризова,  јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:
 
,, Видови на дроги и нивното влијание врз човечкиот организам„
 
Одбраната ќе се одржи во просториите на  Библиотека  на Факултетот за безбедност, ул. „1„ Колонија Идризово бр.2А – Скопје.