Анкетен прашалник за студенти

Анкетен прашалник за студенти

Почитувани студенти,

Македонската академија на науките и уметностите спроведува проект поврзан  со високото образование. За реализација на проектот потребно е да се соберат и одредени податоци од студентите  на високообразовните институции во државава.

Затоа ќе Ве замолиме да одвоите дел од Вашето време и го пополните прашалникот поставен на линкот во прилог.

Анќетен прашалник

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeO0J4MH8wSzm5XW5zcLFJXbvbHhVP5sbYmeapfvbIS213hgw/viewform?usp=sf_link

 

ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ