Ангела Додевска

Ангела Додевска

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 03.02.2020 година (понеделник) со почеток во 10,00 часот, кандидатот Ангела Додевска,  јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Појавни облици и форми на злоупотреба на службена положба и овластување„

Одбраната ќе се одржи во просториите на  Библиотека  на Факултетот за безбедност, ул. „1„ Колонија Идризово бр.2А – Скопје.

 

ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ