Андриана Поповска

Андриана Поповска

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 03.06.2020 година (среда) со почеток во 10,00 часот, кандидатот Андриана Поповска,  јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Компаративна анализа на безбедносниот систем на Република Северна Македонија и Република Бугарија„

Одбраната ќе се одржи во онлајн преку електронска платформа.

 

ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ