Анализа на случај

Анализа на случај

Се известуваат студентите дека Aнализата на случај по предметната програма Кривично процесно право ќе се одржи на 22.07.2019 (понеделник) во 9:30 часот во Библиотека.
Оваа самостојна (домашна) работа т.е. Aнализата на случај НЕ Е задолжителна активност.
Бодовите кои ќе ги освојат студентите преку Анализата на случај ќе бидат земени во предвид за септемвриската испитна сесија.

Наставник,
вон. проф. д-р Катерина Крстевска Савовска