Ана Голубовиќ

Ана Голубовиќ

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 03.02.2020 година (понеделник) со почеток во 11,00 часот, кандидатот Ана Голубовиќ,  јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Феноменот перење пари и негова поврзаност со злоупотреба на службена положба и овластување„

Одбраната ќе се одржи во просториите на  Библиотека  на Факултетот за безбедност, ул. „1„ Колонија Идризово бр.2А – Скопје.

 

ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ