Александар Стојановиќ

Александар Стојановиќ

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 26.10.2020 година (понеделник) со почеток во 10,30 часот, кандидатот Александар Стојановиќ, јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Компаративна анализа на безбедносните системи на Република Северна Македонија и земјите членки на Европската Унија„

Одбраната ќе се одржи онлајн преку електронска платформа.

ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ