Александар Иваноски

Александар Иваноски

Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола, соопштува дека на ден 20.07.2020 година (понеделник) со почеток во 10,00 часот, кандидатот Александар Иваноски,  јавно ќе ја брани својата дипломска работа на тема:

,, Квалитативни методи во истражувањето на безбедноста„

Одбраната ќе се одржи во просториите на  Библиотека  на Факултетот за безбедност, ул. „1„ Колонија Идризово бр.2А – Скопје.

 

ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ