На ден 20 март и 27 март 2020 година беа одржани птредавања по предметот Криминологија и посебно предавања по предметот Корупција и Организиран Криминал. Подолу се линковите кои им беа испратени на сите студенти

На ден 20 март и 27 март 2020 година беа одржани птредавања по предметот Криминологија и посебно предавања по предметот Корупција и Организиран Криминал. Подолу се линковите кои им беа испратени на сите студенти

На ден 20 март и 27 март 2020 година беа одржани птредавања по предметот Криминологија и посебно предавања по предметот Корупција и Организиран Криминал. Подолу се линковите кои им беа испратени на сите студенти.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F347076868%3Ffbclid%3DIwAR3le7dFyBfwOHQ6GvGCq-d-tuStw9dG2WeQ0zjmITkQ-iZoXIR8iMun_vM&h=AT0cb4vIOcgPJQL40Kbrxp3lMpzswwu9MMgaClFUujUfdmNp5n0XjaAd1Rh6Dod40vnVb1g_crdSEQyiCFut0P-7p1y_W3GP73YVTmQ2eFw43ipoRL2FI_5urQ9GL4vD8JI

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F848976257%3Ffbclid%3DIwAR2ToxgOKQeeD6A_Lqy6w28m-rqncs80XGEAvAqV7sm48NKB8okN2DzRVrQ&h=AT0cb4vIOcgPJQL40Kbrxp3lMpzswwu9MMgaClFUujUfdmNp5n0XjaAd1Rh6Dod40vnVb1g_crdSEQyiCFut0P-7p1y_W3GP73YVTmQ2eFw43ipoRL2FI_5urQ9GL4vD8JI