Резултати од испит

Резултати од испит

Резултати од Завршен испит – бодовна состојба по предметната програма Кривично процесно право на студиската програма „Безбедност и финансиска контрола“ – Скопјe“, одржан на 21.08.2020 (петок) во 10:00 часот

Резултати