Се известуваат студентите дека online настава по предметот Криминалистичка тактика 1 ќе се одржи на 24.04.202 од 12.15 часот

Се известуваат студентите дека online настава по предметот Криминалистичка тактика 1 ќе се одржи на 24.04.202 од 12.15 часот

Се известуваат студентите дека online настава по предметот Криминалистичка тактика 1 ќе се одржи на 24.04.202 од 12.15 часот