Бодовна листа и резултати од втор поправен колоквиум по предметот Економска криминалистика

Бодовна листа и резултати од втор поправен колоквиум по предметот Економска криминалистика

Бодовна листа и резултати од втор поправен колоквиум по предметот Економска криминалистика

Резултати од колоквиум

Бодовна листа