Резултати предмет Дипломатија и меѓународна безбедност (дополнителен испитен рок)

Резултати предмет Дипломатија и меѓународна безбедност (дополнителен испитен рок)

Резултат од предметот Дипломатија и меѓународна безбедност

( дополнителна испитна сесија)

3257/16 – 55 бода

Увид во тестот може да се изврши на 20.12.2019 година од 09.00 до 10.00 часот.