Се известуваат студентите коишто ја слушаат предметната програма Меѓународно право за права на човекот 

Се известуваат студентите коишто ја слушаат предметната програма Меѓународно право за права на човекот 

Се известуваат студентите коишто ја слушаат предметната програма Меѓународно право за права на човекот
дека терминот за менторска настава е 17.10.2019 (четврток) со почеток во 12.00 часот.