Прелиминарна ранг листа на пријавени кандидати во ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК

Прелиминарна ранг листа на пријавени кандидати во ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК

Прелиминарна ранг листа на пријавени кандидати според поените од средно образование во ЧЕТВРТИ  УПИСЕН РОК на академската 2019/2020 година на Факултетот за безбедност – Скопје

РАНГ ЛИСТА