Одлука за потреба од јавна набавка (ВТОР ПАТ) – ИНФОРМАТИЧКА ОПРЕМА – Преносни компјутери

Одлука за потреба од јавна набавка (ВТОР ПАТ) – ИНФОРМАТИЧКА ОПРЕМА – Преносни компјутери