ОДЛУКА за покриеност на настава на втор циклус студии во академската 2021/2022 година – од ННС од 18.11.2021 г.

ОДЛУКА за покриеност на настава на втор циклус студии во академската 2021/2022 година – од ННС од 18.11.2021 г.