Одлука за покриеност на настава на ВТОР циклус студии во академската 2020/2021 година (зимски и летен семестар)

Одлука за покриеност на настава на ВТОР циклус студии во академската 2020/2021 година (зимски и летен семестар)