Одлука за покриеност на настава на трет циклус студии 2018/2019 – 25.10.2018