Одлука за изменување на одлуката за формирање Комисии за одбрана на дипломски труд – 01.07.2016

Одлука за изменување на одлуката за формирање Комисии за одбрана на дипломски труд – 01.07.2016