ОДЛУКА од ННС од 24.01.2020 г. за изменување и дополнување на Одлуката бр. 08-518/5 од 27.06.2019 г. и Одлука бр. 08-669/3 од 18.09.2019 г. за покриеност на настава на прв циклус студии во академската 2019/2020 година

ОДЛУКА од ННС од 24.01.2020 г. за изменување и дополнување на Одлуката бр. 08-518/5 од 27.06.2019 г. и Одлука бр. 08-669/3 од 18.09.2019 г. за покриеност на настава на прв циклус студии во академската 2019/2020 година

ОДЛУКА од ННС од 24.01.2020 г. за изменување и дополнување на Одлуката бр. 08-518/5 од 27.06.2019 г. и Одлука бр. 08-669/3 од 18.09.2019 г. за покриеност на настава на прв циклус студии во академската 2019/2020 година

ОДЛУКА