ОДЛУКА од ННС од 21.11.2019 г. за покриеност на настава на трет циклус студии во академската 2019/2020 година

ОДЛУКА од ННС од 21.11.2019 г. за покриеност на настава на трет циклус студии во академската 2019/2020 година

ОДЛУКА од ННС од 21.11.2019 г. за покриеност на настава на трет циклус студии во академската 2019/2020 година

ОДЛУКА за покриеност на настава на трет циклус студии