ОДЛУКА од ННС од 21.11.2019 г. за изменување и дополнување на ОДЛУКА за утврдување на платите и надоместоците на вработените на ФБ (2019 година)

ОДЛУКА од ННС од 21.11.2019 г. за изменување и дополнување на ОДЛУКА за утврдување на платите и надоместоците на вработените на ФБ (2019 година)

ОДЛУКА од ННС од 21.11.2019 г. за изменување и дополнување на ОДЛУКА за утврдување на платите и надоместоците на вработените на ФБ (2019 година)

ОДЛУКА за изменување и дополнување на ОДЛУКА за утврдување на платите и надоместоците на вработените на ФБ