ОДЛУКА од ННС од 21.10.2021 г. за утврдување на рокови за доставување на ракопис за изданија кој ќе бидат составен дел од пакетот на книги на ФБ

ОДЛУКА од ННС од 21.10.2021 г. за утврдување на рокови за доставување на ракопис за изданија кој ќе бидат составен дел од пакетот на книги на ФБ