ОДЛУКА од ННС од 18.09.2019 г. за утврдување на пакет на книги за зимскиот семестар во академската 2019/2020 година и за утврдување на цени за продажба на учебници во пакет

ОДЛУКА од ННС од 18.09.2019 г. за утврдување на пакет на книги за зимскиот семестар во академската 2019/2020 година и за утврдување на цени за продажба на учебници во пакет