ОДЛУКА од ННС од 16.07.2020 г. за ПОКРИЕНОСТ НА НАСТАВА на ПРВ циклус во академската 2020/2021 г.

ОДЛУКА од ННС од 16.07.2020 г. за ПОКРИЕНОСТ НА НАСТАВА на ПРВ циклус во академската 2020/2021 г.

ОДЛУКА од ННС од 16.07.2020 г. за ПОКРИЕНОСТ НА НАСТАВА на ПРВ циклус во академската 2020/2021 г.

ОДЛУКА