ОДЛУКА од ННС од 05.07.2021 г. за покриеност на настава во академската 2021/2022 година (ПРВ циклус студии)

ОДЛУКА од ННС од 05.07.2021 г. за покриеност на настава во академската 2021/2022 година (ПРВ циклус студии)