Во организација на Меѓународното криминалистичко здружение одржана петтата конференција под наслов ,,Современа криминалистика и нејзините развојни димензии,,

image_url

Во организација на Меѓународното криминалистичко здружение одржана петтата конференција под наслов ,,Современа криминалистика и нејзините развојни димензии,,

Во организација на Меѓународното криминалистичко здружение на 15.11.2019 год во Нови Сад, Србија се одржа петтата конференција под наслов ,,Современа криминалистика и нејзините развојни димензии,, на која воведничари беа проф д-р Марина Малиш Саздовска од Факултет за безбедност-Скопје и проф д-р Јозеф Метенко раководител на катедрата за криминалистика и форензика при Полициската академија во Словачка.

На конференцијата земаа учество претставници од Словачка, Словенија, Македонија, Србија, Хрватска и Босна и Херцеговина. Во рамки на конференцијата имаше два панели каде беа презентирани 12 научно-стручни трудови од областа на криминалистиката.

Blog Attachment