Зајакнување на врската помеѓу полицијата и заедницата со цел да се зголеми безбедноста и безбедноста на сите граѓани (ЕДИНСТВО)

image_url

Зајакнување на врската помеѓу полицијата и заедницата со цел да се зголеми безбедноста и безбедноста на сите граѓани (ЕДИНСТВО)

Зајакнување на врската помеѓу полицијата и заедницата со цел да се зголеми безбедноста и безбедноста на сите граѓани (ЕДИНСТВО)

Презентација на проектот UNITY

Unity Newsletter – March 2018 

Blog Attachment