Свечен почеток на II Циклус универзитетски студии на Факултетот за безбедност

image_url

Свечен почеток на II Циклус универзитетски студии на Факултетот за безбедност

Свечен почеток на II Циклус универзитетски студии на Факултетот за безбедност

Овогодишните студии ги отвори Деканот на Факултетот за безбедност проф. д-р Никола Дујовски.
Студентите ги поздрави Проректорот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“, проф. д-р Марјан Ѓуровски.
Настава се изведува на студиските групи: Криминалист, Безбедност 60, Безбедност 120 и Специјалистичките студии.

Blog Attachment