Средба со Ректорот на Криминалистичко-полицискиот Универзитет Проректорот на УКЛО проф.д-р Марјан Ѓуровски и Деканот на Факултетот за безбедност-Скопје проф.д-р Никола Дујовски

image_url

Средба со Ректорот на Криминалистичко-полицискиот Универзитет Проректорот на УКЛО проф.д-р Марјан Ѓуровски и Деканот на Факултетот за безбедност-Скопје проф.д-р Никола Дујовски

Средба со Ректорот на Криминалистичко-полицискиот Универзитет

Проректорот на УКЛО проф.д-р Марјан Ѓуровски и Деканот на Факултетот за безбедност-Скопје проф.д-р Никола Дујовски остварија средба со Ректорот на Криминалистичко-полицискиот Универзитет проф.д-р Дане Субошиќ и Проректорот на КПУ проф.д-р Стево Јакимовски. За време на посетата на КПУ во Белград се разговараше за интензивирање на заедничката соработка, поголема размена на студенти и иницирање на меѓународни и регионални проекти.

Blog Attachment