Состанок на Oдборот за реализација на Проектот POLSTOPS во рамките на COST „European Cooperation in Science & Technology“.

image_url

Состанок на Oдборот за реализација на Проектот POLSTOPS во рамките на COST „European Cooperation in Science & Technology“.

На 18.09.2019 година во Гент, Белгија, се одржа состанок на Oдборот за реализација на Проектот POLSTOPS во рамките на COST „European Cooperation in Science & Technology“. На состанокот учествуваа бројни претставници од Белгија, Германија, Англија, Финска, Норвешка, Франција, Португалија, Шпанија, Унгарија, Молдавија, Израел, Хрватска, Бугарија, Италија, итн. Претставници од Македонија беа проф. д-р Марина Малиш Саздовска и проф. д-р Катерина Крстевска Савовска, кои земаа активно учество на состанокот и во работните групи во врска со реализацијата на Проектот во наредниот период.

Blog Attachment