Прва студентската стручно-научна конференција

image_url

Прва студентската стручно-научна конференција

Во Петокот на 19.04.2019 година во конференциската сала во Библиотеката „Јордан Спасески“, на Факултетот за безбедност – Скопје, се одржа студентската стручно-научна конференција на тема: „ЕВРО-АТЛАНСКАТА ПЕРСПЕКТИВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – ДЕМОКРАТИЈА, ВЛАДЕЕЊЕ НА ПРАВОТО, СЛОБОДИ, БЕЗБЕДНОСТ И СТАНДАРДИ ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА“. 
Конференцијата ја отвори и поздрави Деканот проф. д-р Никола Дујовски.
На Конференцијата, пруствуваат студенти и професори. Со свои трудови и излагања се претставија следните студенти:
М-р Иван Ристов – “ПРЕВЕНЦИЈА И БОРБА ПРОТИВ НЕДОЗВОЛЕНАTA
ТРГОВИЈА СО ОРУЖЈЕ – МЕЃУНАРОДНИ АСПЕКТИ”;
Иван Ѓорѓиев – ДЕМОКРАТИЈА, ПРАВНА ДРЖАВА, ВЛАДЕЕЊЕ НА ПРАВО, НИВНO УНАПРЕДУВАЊЕ ИЗАШТИТА”
Анабела Тасевска  – “ЕВРО-АТЛАНСКАТА ПЕРСПЕКТИВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА – ДЕМОКРАТИЈА, ВЛАДЕЕЊЕ НА ПРАВОТО, СЛОБОДИ, БЕЗБЕДНОСТ И СТАНДАРДИ ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА”
Стефани Дамеска; Маријана Аризанкоска; Македонка Смилкова – “МЕЃУНАРОДНА ПОЛИЦИСКА СОРАБОТКА ВО СУЗБИВАЊЕ НА ЕКОЛОШКИ КРИМИНАЛ”
Моника Тодорова – “КРИМИНАЛОТ И КАЗНУВАЊЕТО -ПОСЛЕДИЦИ ОД НЕПРИМЕНУВАЊЕ И  ЛИШО ПРИМЕНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК”
Филип Јорданоски – “БОРБА ПРОТИВ НЕДОЗВОЛЕНАТА ТРГОВИЈА”
Јован Младеновски -“ПОЈАВА И ПОДЕМ НА ЕВРО-АТЛАНСКИОТ СКЕПТИЦИЗАМ ВО МАКЕДОНИЈА”
Александар Стојановиќ – “ПРОФЕСИОНАЛИЗМОТ НА КАДРИТЕ ВРАБОТЕНИ ВО МАКЕДОНСКИТЕ БЕЗБЕДНОСНИ СТРУКТУРИ  КАКО  ПРЕДУСЛОВ ЗА ЧЛЕНСТВО  ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА”
Мартина Цветковска –  “СОЦИЈАЛНА ИСКЛУЧЕНОСТ И ПОЛИТИКИТЕ ЗА НЕЈЗИНО НАМАЛУВАЊЕ”
Јулија Велковска & Димитар Костадинов – “ЗАБРАНА ЗА ТОРТУРА ВО ПРАКСА НА НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИЦИЈА”
 
По излагањата на Конференцијата се разви богата и плодна дискусија.
Blog Attachment