Прес конференција и прелиминарни препораки на Истражувачкиот тим на Факултетот за безбедност за функционирањето на безбедносносниот систем во вонредна и кризна состојба

image_url

Прес конференција и прелиминарни препораки на Истражувачкиот тим на Факултетот за безбедност за функционирањето на безбедносносниот систем во вонредна и кризна состојба

Прес конференција на Истражувачкиот тим на Факултетот за безбедност (види повеќе) –

https://mia.mk/fakultet-za-bezbednost-potrebni-se-itni-promeni-i-nova-regulativa-vo-delot-na-krizniot-mena-ment-zashtitata-i-spasuva-eto/

Прелиминарни препораки на Истражувачкиот тим на Факултетот за безбедност за функционирањето на безбедносносниот систем во вонредна и кризна состоја (види повеќе)

Blog Attachment