Oдржана работна средба меѓу членовите на Факултетското студентско собрание и Продеканот за меѓународна соработка

image_url

Oдржана работна средба меѓу членовите на Факултетското студентско собрание и Продеканот за меѓународна соработка

На ден 06.11.2019 (среда) беше одржана работна средба меѓу членовите на Факултетското студентско собрание и Продеканот за меѓународна соработка проф. д-р Раде Рајковчевски. На средбата се зборуваше за преземање мерки за поголема мобилност на студентите на Факултетот за безбедност-Скопје и остварување на меѓународна соработка со другите сродни образовно-научни институции од областа на безбедноста. Исто така, се зборуваше за подобрување на квалитетот и условите за студирање на Факултетот.