Одбележување на Светскиот ден на Црвениот крст и Црвената полумесечина 8 Мај

Одбележување на Светскиот ден на Црвениот крст и Црвената полумесечина 8 Мај

Студенти од Факултетот за безбедност-Скопје заедно со Продеканите за наука и развој и за меѓународна соработка доц.д-р Марјан Ѓуровски и проф. д-р Раде Рајковчевски присуствуваа во Скопје на одбележувањето на Црвениот крст и Црвената полумесечина 8 ми Мај. Прославата се искористи за средба на продеканите со менаџментот на Црвениот крст на РСМ претседателот д-р Ромел Велев и генералниот секретар д-р Саит Саити.Студентите се запознаа со работата и мисијата на Црвениот крст во земјата. Од страна на продеканите Ѓуровски и Рајковчевски беше искажана благодарност до првите луѓе на Црвениот крст во земјата за досегашната успешна соработка со уверување дека во иднина истата ќе биде унапредена со други проекти.

Blog Attachment