Меѓународната научна конференција Охрид 2019

image_url

Меѓународната научна конференција Охрид 2019

Меѓународната научна конференција “Влијанието на големите сили врз безбедноста на малите држави”  на Факултетот за безбедност – Скопје што се одржа во Охрид од 23.6-25.6.2019 година.

Blog Attachment