КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ НА ПРВ, ВТОР И ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ

image_url

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ НА ПРВ, ВТОР И ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА  ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ЧЕТВРТ  УПИСЕН РОК ВО АКАДЕМСКАТА 2021/2022 ГОДИНА

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

Насоки за постапување за време на пријавувањето / запишувањето на кандидати по Конкурс во прва година во академската 2021/2022 година

Ако сте заинтересирани Регистрирај се – ONLINE УПИСИ

УПАТСТВО ЗА ONLINE  УПИСИ на Факултетот за безбедност

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ  
Прв уписен рок Втор уписен рок Трет уписен рок
Пријавување на кандидатите 30 и 31.08 и 01.09.2021 15 и 16.09.2021 27.09.2021
Објавување прелиминарна
ранг-листа
06.09.2021 20.09.2021 28.09.2021
Објавување решение за
прием на кандидатите
09.09.2021 22.09.2021 30.09.2021
Запишување на кандидатите
10 и 13.09.2021 24.09.2021 01.10.2021
СТУДИСКИ ПРОГРАМИ И КВОТИ
 
 
 
 
СТУДИСКА ПРОГРАМА Редовни во државна квота Износ на партиципација

(ЕУР)

Редовни со школарина на студирање Износ на школарината

(ЕУР)

 

Вонредни Износ на школарината за вонредни

(ЕУР)

 

Криминалистика 40 200 100 400 30 400
Безбедност  20 200 40 400 10 400
Криминологија и криминална политика 20 200 40 400 10 400
Безбедност и евроатлантски интеграции 10 200 20 400 10 400

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2021/2022 ГОДИНА

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС – ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2021/2022 ГОДИНА

ОДЛУКА за утврдување на соодветноста на студиските програми за запишување на трет циклус студии на Факултетот за безбедност, во академската 2021/2022 година

Blog Attachment