Интервју со Претседателот на Владата г-н Оливер Спасовски за функционирањето на безбедносниот систем во вонредна состојба

image_url

Интервју со Претседателот на Владата г-н Оливер Спасовски за функционирањето на безбедносниот систем во вонредна состојба

Претседателот на Владата г-н Оливер Спасовски учествуваше на интервју кое беше спроведено во рамки на истражувачкиот проект “Функционирањето на безбедносниот систем во услови на вонредна сотојба” на Факултетот за безбедност од Скопје. Истражувачкиот тим во состав проф.д-р Цане Мојаноски, проф.д-р Марјан Николовски, проф.д-р Драгана Батиќ, проф. д-р Никола Дујовски и проф. д-р Марјан Ѓуровски со Претседателот на Владата дискутираа за функционирањето на безбедносниот систем во услови на вонредна состојба, за работата на Главниот штаб при Владата, за меѓународната соработка, за економските предизвици, но и за плановите за наредниот период. Очекувајте ги наскоро прелиминарните резултати од сеопфатното истражување на активностите во безбедносниот сектор.

Blog Attachment