Интегрална снимка од онлајн дискусија на тема: Јавни политики за кризен менаџмент, заштита и спасување

image_url

Интегрална снимка од онлајн дискусија на тема: Јавни политики за кризен менаџмент, заштита и спасување

Интегрална снимка од онлајн дискусија на тема: Јавни политики за кризен менаџмент, заштита и спасување

Линк до видеото https://us02web.zoom.us/rec/share/_pFoHorNx1xOY5Xs0ALbepQwH7vcaaa81XIe-6INykjsJxI4v8Hd9RlM9SFnkC46?startTime=1589304905000